Startsida

Med en guide bekantar du dig med Vasa och Korsholm på ett trevligt sätt och får ut mer av din vistelse här

Vi är en guideförening med 29 auktoriserade turistguider som verkar i Vasa och Korsholm. Guidespråken är finska, svenska, engelska, tyska, franska och ryska.

Guideförmedling:
www.visitvaasa.fi
tfn 06 325 1145

Guidningar kan bokas också direkt från en guide.

Guidningarna riktar sig till både dig som är från trakterna och till dig som kommer som gäst till vårt område. Rundturen kan t.ex. vara en guidad promenad, med en privatbil, buss, cykel eller kryssningsbåt. Man behöver inte vara en grupp för att kunna boka en guide – det går bra även om det skulle gälla bara 1-2 personer. En vanlig stadsrundtur är ca två timmar lång och omfattar centrum – Brändö -Vasklot – Kasernområdet – Gamla Vasa

Arkitekturen av Alvar Aalto syns också i Vasa

Under diskussioner om verk av arkitekt Alvar Aalto i Finland onämns utan undantag byggnader av honom i Vasa.

Strömberg producerade krigsförnödenheter och därför flyttades produktionsannläggningen till Vasa som var ett säkrare ställe för Helsingfors bombades under krigstiden.

Fabriken blev utlokaliserad till Roparnäs på ett område av 70 hektar med tallbevuxen mark. Områdets detaljplan 1945-46 är av arkitekt Alvar Aalto och är inventerat i ”.Byggda kulturmiljöer av riksintresse”. Alvar Aalto handledde planeringen av de ursprungliga industribyggnader fast ofta nämns att många av dem är av Egil Nicklin och Eskil Haldin. Till hans egna verk hör ritningarna till centrallagret där multiprojektföretag Prohoc Oy är verksam i dag och till en speciell cykelställning med tak. Hans påverkan syns även i många andra startfasens byggnader. Enligt Alvar Aaltos noggranna riktlinjer må också kontaktorfabrikens ritningar vara av honom. Han var även en centralfigur i motorfabrikens planeringar.

Strömberg var i sin tid en stor arbetsgivare i Vasa. Massor av arbetsfolk kom från hela landskapet och bristen på bostäder var skrikande. Ett 30 hektar stort naturnära bostadsområde i Roparnäs nära fabriksanläggningarna blev ett planerat av Alvar Aalto år 1946. Tvåvåningsradhusen var mörktmålade därför kallades området länge till Negerby. Sedermera målades husen ljusare och namnet förändrades till Aaltoparken år 2013.

För arbetare på Strömberg byggdes 13 parhus på Mannerheimsvägen. Dessa hus planerades av arkitektbyrå A. Aalto – Y. Lindgren – V. Rewell. Våningshuset vid Malmögatan 3 i Sandviken är ritat av arkitekterna Alvar Aalto och Viljo Rewell tillsammans.

Efterfrågad ”Rekorderliga vasakvinnor ”-årskalender har utkommit!

Kalendern innehpåller bl.a. kommerserådinnan Hanna Schauman som har grundat Finlands första ångbageri och Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel finns också med.

Kalendern kosta 15 €. Och kan fås från Vasa-Korsholm guider och VisitVaasa, Köpcentrum Rewell, Övre torget

Guideförteckning finns under rubriken Guider.